V.V.I.P :)

Thursday, January 28, 2010

Al Quran & Matematik

See full size image

Tariq Al Swaidan menemukan beberapa ayat di dalam Al Qur'an menyebutkan sesuatu yang sepadan dengan sesuatu yang lain, misal lelaki sama dengan perempuan. Walaupun masuk akal secara gramatikal, faktanya kata LELAKI disebutkan 24 KALI dan kata PEREMPUAN/WANITA juga disebutkan 24 KALI, sehingga persamaannya tidak hanya bentuk gramatikal tapi juga bentuk matematikalnya (24=24).

Kata DUNIA 115 Kali = kata AKHIRAT 115 Kali
Malaikat 88 = Setan 88
Hidup 145 = Mati 145
Lelaki 24 = Perempuan/wanita 24
Manfaat 50 = Sia-sia 50
Musibah 75 = Bersyukur 75 …..Subhanallah !

Dan yang lebih gempak adalah berapa kali kata-kata berikut disebutkan:
Solat ada 5,
Bulan ada 12,
Hari ada 365 …...Allahu Akbar !

Manusia/umat 50 = Penyampai (rasul) 50
Iblis 11 = Menghindari (perbuatan) iblis 11
Sedekah 73 = Kepuasan/pahala 73
Orang yg tersesat 17 = Orang mati 17
Muslimin 41 = Jihad 41
Emas 8 = Kemudahan hidup 8
Tipu muslihat /Sihir 60 = Fitnah 60
Zakat 32 = Berkat 32
Akal 49 = Nur/cahaya 49
Bicara di depan publik 18 = Mempublikasikan 18
Ketekunan 114 = Sabar 114
…..dan masih banyak lagi.

Laut 32 dan Daratan 13
kalau dikire:
Laut + Daratan = 32 + 13= 45
Laut = 32 / 45 X 100 = 71.11%
Daratan = 13 / 45 X 100 = 28.89%
Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa permukaan bumi terdiri dari,
71.11% air dan 28.89% daratan ……Luaarr biazzaa !

Apakah hal ini sebuah kebetulan?
Pertanyaannya adalah Siapa yang mengajari Nabi Muhammad SAW tentang semua ini?
Tentu saja ALLAH SWT yang mengajarkan hal ini pada beliau.

Subhanallah, Maha Suci Engkau dengan segala Firman-Mu

(Dr. Tariq Al Swaidan & PITI)

No comments: